Petr Palma

Narozen 31. 1. 1957 v Českých Budějovicích v kantorské rodině. Touha stát se litografem zůstala nesplněna, místo toho vyučen ručním sazečem. V letech 1976-1979 absolvoval na Střední průmyslové škole grafické v Praze, obor grafická úprava tiskovin (prof. B. Malý). Po vojenské základní službě (prožité v divizní tiskárně) zaměstnán zprvu jako úředník, později jako výtvarník v Jihočeských tiskárnách. Pro zákazníky tohoto podniku vytvářel návrhy katalogů, publikací, plakátů, etiket, akcidenčních tiskovin a klamný dojem, že jím navrhovaná řešení jsou ta nejlepší. Tehdy ještě pracoval výhradně klasickými grafickými postupy a s označením „COMPUTER FREE“, stejně tak jako v pozdějším pokusu o samostatné podnikání, jehož ukončení však ani vzdáleně nepřipomínalo happy end.
V roce 2001 nastoupil v reklamní agentuře a tím byl nucen konvertovat k počítačovému vyznání. V kybernetickém prostoru, v němž je vše řízeno kombinacemi jedniček a nul, se záhy zařadil mezi nuly. Potřeba uchování si alespoň zbytku zdravého rozumu a manuálních dovedností vyústila k návratu ke klasickým grafickým technikám. Vystavené práce jsou - navzdory všemu technickému pokroku - vytvořeny opět většinou ručně za použití techniky linorytu, dřevořezu a kresby. Vůně tiskařské barvy, připomínající učňovská léta v sazárně, působí dodnes jako droga.

Výstavy:
Netradiční svatební oznámení (Petr Palma)

Obrazy (Dana Flídrová)

- září 1990 - Lovecký zámek Ohrada Hluboká nad Vltavou

„Computer Free“ - 17. května - 20. června 2001 - Galerie Pod kamennou žábou

Dernisáž - březen 2007 - Jihočeské divadlo České Budějovice

Grafika v průběhu let - prosinec 2008 - Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové

Odpolední výstava grafiky - duben 2009 - Ministerstvo zemědělství Praha

Hlava nehlava - červen 2010 - Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice

 

______________________________________________________________________________

Petr Palma v Trifoilu
21. srpna - 30. září

hlavanehlava