Jiří Škarýd

Malířský odkaz Jiřího Škarýda je veřejnosti dosud zcela neznámý. Umělci byla nepřízní doby určena pozice outsidera. Nedostalo se mu jednak možnosti získat profesionální výtvarné školení a víceméně mu ani nebyla dána možnost svá díla nějak prezentovat publiku. Pracoval tedy osamoceně v ústraní výhradně z vnitřní potřeby. Přesto navzdory okolnostem vytvořil poměrně obsáhlé a především hodnotné dílo. I přes nabízející se nepříliš vznešenou nálepku nedělního malíře dokázal Jiří Škarýd vytvořit malířský odkaz vyznačující se jasně čitelným a zcela logickým uměleckým vývojem, což u amatérů nebývá zvykem. A co je důležitější Škarýdovo dílo není jen formálně zajímavé, ale po celou dobu si udržuje v tvorbě silné citové zanícení a velkou míru autenticity. A to jsou bezesporu pádné důvody, proč věnovat tomuto dílu pozornost, nenechat jej zapadnout. Tyto stránky si kladou za cíl připomenout a alespoň základně zpřehlednit zajímavý malířský odkaz.

Komorní výstava obrazů Jiřího Škarýda chce alespoň ve zkratce ukázat zajímavé malířské dílo, které je veřejnosti zcela neznámé. Škarýd ač formálně malíř-amatér dokázal ve třech desetiletích své tvorby (60.-90. léta) vytvořit dílo s natolik vnitřně konzistentním vývojem, že se tak běžnému amatérskému malování ve výsledku vymyká. Jeho umělecká cesta, ač se odehrála v rámci běžné malířské tematiky, zejména krajinomalby, nese rysy jedinečnosti, když se od prvotního malování víceméně v realistickém duchu posouvá k stále sumárnější syntéze kresebného znaku a atmosférické barevnosti. Tento třeba tušený, leč vytčený cíl, dokázal naplňovat a rozvíjet v jednotlivých často velmi přesvědčivých obrazech. Vrcholem jeho snah je poetický soubor obrazů vodních ploch v polovině 70. let. V závěru tvorby (pol. 80. let) se posouvá k stále větší autonomii výtvarných prostředků v modernistickém duchu.Jiří Škarýd v Trifoilu

28. ledna - 31. března 2012
Obrazy