Josef Synek

Minigalerie na webu

altalt

převzato z katalogu:
Josef Synek,Obrazy

o vydání pečoval Karel Martinec,
grafická úprava Jan Martinec ml.,
tisk AG Typ tiskárna Kostelec nad Orlicí, 2009

Josef Synek, narozen 13. 3. 1944 v Blatné. Člen Unie výtvarných umělců a Asociace jihočeských výtvarníků.

Studia - soukromá. Ve své tvorbě se věnuje malbě, kresbě, grafice a kovové plastice.

Samostatné výstavy

1980 České Budějovice - Galerie Na dvorku, se S. Burdou
1981 Blatná - Městské muzeum spolu s V. Plechatým
1985 Liberec - Malá výstavní síň spolu s V. Plechatým
1986 Liberec - Naivní divadlo
Beroun - Kulturní dům spolu s V. Vydrou
1987 Blatná - Městské muzeum spolu s V. Vydrou a M. Konrádem
Písek - Městské divadlo
České Budějovice - Dům kultury ROH
1989 České Budějovice - Galerie Na dvorku spolu s D. Vaněčkem
Lišov - výstavní síň MN
1991 České Budějovice - Galerie Díla
Český Krumlov - Galerie ART
1992 České Budějovice - Galerie Díla
Jindřichův Hradec - Galerie Teinitzerová
1993 České Budějovice - Galerie Díla
Český Krumlov - Vlastivědné muzeum
Plzeň - Galerie Díla
České Budějovice - Dům umění
1994 Blatná - Městské muzeum
1995 Vysoké Mýto - Městská galerie
Kostelec nad Orlicí - Hotelová škola
Český Krumlov - Galerie ART
Tábor - Galerie Lucina
1997 Český Krumlov - Galerie R
1998 Český Krumlov - Galerie 134
1999 Český Krumlov - Galerie ART
Brno - Studio IN
České Budějovice - Galerie Pod kamennou žábou
Blatná - výstavní síň muzea spolu se Š. Radovou
2000 České Budějovice - radnice
České Budějovice - Galerie v Panské
Volyně - Městské muzeum
Jindřichův Hradec - Galerie Špejchar
Passau - St. Anna - Kapelle
2001 Praha - Palác Pachtů
Strakonice - Muzeum
2002 Tábor - Galerie 140 spolu se Š. Radovou
2003 Plzeň - Galerie Atrium spolu s M. Novotným
2004 Blatná - Městské muzeum
Praha - Galerie Bohnice
2005 Linz - Galerie St. Theresa Rakousko
Brno - Galerie VUVEL
Český Krumlov - Galerie u Sv. Jošta
Týn nad Vltavou - Městská galerie
2006 Jindřichův Hradec - Galerie Špejchar
2007 Strakonice - Muzeum spolu s V. Teskou
České Budějovice - Radnice
2008 Františkovy Lázně - Galerie Bromse spolu s L. M. Wagnerem
Prachatice - spolu s V. Teskou
České Budějovice - spolu s Š. M. Marešem

Společné výstavy

1979 Šumperk - AMO 79
1980 Berlín - II. ročník festivalu ZUČ
1982 Šumperk - AMO 82
Lipsko - výstava amatérské tvorby ČR
1984 Liberec - Bienále amatérské kresby a grafiky
1985 Šumperk - AMO 85
1986 Třeboň
Strakonice
1989 České Budějovice spolu se skupinou Kruh 89
1990 Freistadt, Rakousko spolu se skupinou Kruh 89
Singen - Německo
1991 Praha - Veletržní palác, AJV
Praha - Palffyho palác spolu se skupinou Kruh 89
1992 Bretaň - Francie, AJV
Vilshofen - Německo spolu s plzeňskými výtvarníky
Vysoké Mýto
1993 Jihlava - AJV
Windhaag - Rakousko, AJV
1994 Český Krumlov - Okresní muzeum spolu se skupinou Kruh 89
1996 Dublin - Irsko, Královská galerie spolu se skupinou Kruh 89
Blatná - zámek, AJV
České Budějovice - Státní vědecká knihovna, AJV
1997 Sarge le Man- Francie, Městská galerie
České Budějovice - Metropol, I. Intersalon
1998 Plzeň - Galerie V patře
Nové Hrady - Klášter, I. malířské sympozium
České Budějovice - Metropol, II. Intersalon
1999 Praha - Galerie Nová síň, AJV
Praha - Divadlo J. Grossmana, AJV
Nové Hrady - Klášter, II. malíské sympozium
České Budějovice - Metropol, III. Intersalon
2000 České Budějovice - Metropol, IV. Intersalon
2001 Passau - Galerie Kultur M
Aš - Kulturní středisko
Blatná - Muzeum
Furt im Wald - Kunst - Golf
České Budějovice - Muzeum
České Budějovice - Radnice
Prachatice - Galerie Dolní Brána
2002 Nové Hrady - Hrad
České Budějovice - Muzeum
Písek - Galerie Portyč
Tábor - Muzeum
2003 České Budějovice - Metropol
České Budějovice - Muzeum
Passau - Kultur Modell
2004 České Budějovice - Galerie u Schelů
České Budějovice - Muzeum
Malibor - Galerie Dlum, Slovinsko
2005 České Budějovice - Galerie u Schelů
České Budějovice - Muzeum
2006 Freising - Modern Studio, Německo
Münchem - Galerie Alfred Kubin Německo
Prachatice - Galerie Dolní Brána
České Budějovice - Muzeum
Lorient - Radnice, Francie
Břeclav - Galerie 99
České Budějovice - Galerie u Schelů
2008 Prachatice - Galerie Dolní Brána
Blatná - Zámek
České Budějovice - Muzeum
Praha - Akademie věd
2009 Prachatice - Galerie Dolní Brána
Bechyně - Muzeum Vl. Preclíka
České Budějovice - Intersalon AJV
Passau - Intersalon
Trebišov - II.Mezinárodní bienále malby Visegradské 4

účastnil se malířských sympozií

Nové Hrady 1998,1999, 2000, 2001
Colle val d´Elsa, Itálie 2001
Prachatice 2008

zastoupen ve sbírkách

Muzea: Blatná, České Budějovice, Strakonice

Galerie: Georg J. Los, Colle val d´Elsa, Itálie, Ostrava, Vysoké Mýto

Dále je zastoupen v řadě soukromých sbírek doma i v zahraničí.

ocenění

Šumperk - AMO 79
Liberec - Bienále kresby 1984
České Budějovice - Intersalon 2000
Passau - Junge Kunst 2000

O MALÍŘI NAPSALI

Josef Synek patří k malířům, kteří dělali a vlastně stále dělají potíže se svým zařazením. Vždy se mi příčilo používat ohyzdných slov "autodidakt" či "samouk", nedůvěru mám i v pojem naivní umění. V uplynulých desetiletích jsme se spokojovali s poněkud úředním pojmem amatérské či neprofesionální tvorby. Tento úděl připadal dlouho také Josefu Synkovi. Nebyl přijat do SČVU, jako svéprávný malíř byl teprve v r. 1989 spoluzakladatelem skupiny Kruh 89 a v r. 1990 se stal členem AJV. Ale vývoj jeho umění začíná mnohem dříve.

Od mladosti rád kreslíval, ale k soustavnému malování se dostává teprve v době vojny v Českých Budějovicích. Když sháněl monografii o malíři E. Monetovi, seznámil se s Miroslavem Konrádem, tehdy prodavačem v knihkupectví. Z jeho podnětu navštěvoval večerní kurzy LŠU.

Nikdy se neodhodlal - jako přítel M. Konrád - hlásit se ke zkouškám na AVU. Začal malovat na vlastní pěst. Spoléhal především na vlastní prožitky, představy a snění... Kontinuita a celistvost tvorby Josefa Synka se objevuje především v jeho domově v Blatné. Tam se naplno ozřejmuje svébytný a ucelený svět, spjatý s osobností člověka jasného a otevřeného, s neustálým sklonem k ironii (i na svůj vrub), přitom bez ostnu jakékoliv zloby - vždy ve vlídnosti a porozumění. Jeho obrazy a obrázky se houževnatě drží viděné reality, pokládají ji však toliko za východisko: k transpozici k zobecňujícím scenériím, ale také k rozšiřování do dějově poutavých příběhů, nadto obohacených o představu, vidinu, sen. Přitom pevnou základnou je tu smyslově dychtivý prožitek hmoty:vskutku, barva ve svém konstruktivním i expresivním založení, ve volném a briskním, zevnitř ukázněném rukopisu. Strukturální vrstvení, často obestírané lazurami, shodně svědčí o vášnivém malířském zaujetí.

Deník JP 1992, PhDr. Jiří Kotalík


Josef Synek, narozen 1944 v Blatné, je právě takovým umělcem. Jakou plností oplývají jeho obrazy, jakou silou působí! Je to síla pozitivní. Jak by tomu mohlo být také jinak, než že se stalo malování náplní jeho života. Malováním vlastně definuje svůj život. "Je to moje radost i zármutek, je to moje hledání ztraceného ráje, moje stopa v písku, moje hra s tvary a barvami, můj životní postoj, moje snění, moje volání a naslouchání".

Z katalogu Junge kunst 2000, Stefan Rammer