Otto Stritzko

1908  2. února narozen v Jaroměřicích nad Rokytnou
1920 stěhuje se s rodinou do Moravských Budějovic
1924 – 1926 studuje na učitelském ústavu v Brně
1926 – 1928 dokončuje studium učitelského ústavu v Praze
1928 – 1934 studuje na Uměleckoprůmyslové škole v Praze ( profesoři Hofbauer a Benda)
1931 – 1947 upravuje knihy hlavně pro nakladatelství Melantrich
1932 získává 1. cenu v soutěži Sdružení výtvarníků, jeho tvorba je v této době ovlivněna surrealismem, je výrazně snová a vizionářská
1934 podniká spolu s Rudolfem Černým z Mor. Budějovic studijní cestu do Dalmácie
1938 svatba s malířkou Marií Florianovou, žijí krátce v Praze v Dejvicích
1939 narozen syn Jakub, až do roku 1947 vystavuje jako host na výstavách Umělecé besedy
1941 stěhuje se s rodinou do Staré Říše. Až do roku 1973 pracuje jako restaurátor nástěnných maleb, z toho 12 let na Bítově.
1943 narozena dcera Juliana
1986 24. června umírá ve Staré Říši, zde je i pochován
Stritzkova díla jsou v majetku mnoha státních galerií v České republice, nejrozsáhlejší sbírku 52 obrazů vlastní Muzeum Vysočiny Třebíč. V Jihlavě byly jeho obrazy vystaveny v letech 1963, 1969 a 2008.