Václav Rožánek

Stránky Václava Rožánka

Václav Rožánek se narodil 5. Září 1913 v Písku.
V letech 1924–1929 zde studoval na reálném gymnásiu. Poté se vyučil strojním zámečníkem a své profesi zůstal věrný, stejně jako městu Písku a manželce Vlastě, se kterou se oženil v roce 1942. Maloval a kreslil již od doby svých středoškolských studií u prof. Josefa Velenovského. Za války kreslil městské motivy, lidi v kavárnách a na nádražích. Maloval zátiší ovlivněná českým kubismem, krajinu kolem Písku a výjevy ze strojíren, kde pracoval. Od poloviny 50. Let se stal jeho učitelem a celoživotním přítelem malíř a pedagog Oldřich Smutný. Ten také pokládá Václava Rožánka za svého nejvýznamnějšího žáka a zařídil i jeho krátký, ale důležitý studijní pobyt v Paříži. Přestože mohl Václav Rožánek za svého života vystavovat jen sporadicky podle dané politické situace, nenechal se tím nikdy odradit a malba mu byla základní životní potřebou.
Vytvořil rozsáhlé dílo co do množství i co do technik a námětů. Je autorem mnoha kreseb, akvarelů, temper, pastelů, monotypů, suchých jehel, zcela nezaměnitelných asfaltů a jiných kombinovaných technik. Maloval hlavy a postavy, zátiší, akty, krajiny, města či naposledy abstraktní kompozice, jimiž vyvrcholil jeho celoživotní cyklus zátiší i krajin a které jsou spojením obou témat. Dílem Václava Rožánka se zabývalo již mnoho renomovaných historiků umění. Množství jeho obrazů je v majetku Prácheňského muzea v Písku (kde má i svou stálou expozici), Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou i Národní galerie v Praze. Tento básník ryzí malby zemřel v Písku 8. Května 1994.


1945–1948 členem Syndikátu výtvarných umělců československých

1945–1948 členem Sdružení výtvarníků Purkyně v Praze

1965–1975 členem SČSVU

Od roku 1990 členem Unie výtvarných umělců


Studijní pobyty:

Francie, Jugoslávie, Rumunsko, Bulharsko, Německo

______________________________________________________________________________


Václav Rožánek v Trifoilu

22. května - 31. července 2010
Hlavy, akty