Daniel Reynek

altalt

Daniel Reynek se narodil 9. června 1928 v La Tronche u Grenoblu. Je starším synem básnířky Suzanne Renaud a Bohuslava Reynka, grafika, básníka a překladatele. Vychodil měšťanskou školu, pracoval jako šofér u Pozemních staveb. Fotografovat začal ve čtyřicátých letech (fotoaparát Box-Tengor). Spolu se svým otcem tiskl grafiky, v padesátých letech se podílel na pokusech otce s metodou upravovaného skleněného negativu – fotografikou, označovanou jako „Clichy – verre“. Přibližně od poloviny šedesátých let do druhé poloviny osmdesátých let vytvářel fotografické montáže – skládal své barevné snímky přes sebe do dvojic (fotoaparát Praktisix). Jeho fotografie vycházejí na obálkách knih Karmelitánského nakladatelství. Je spoluautorem knihy vzpomínek Kdo chodí tmami (Torst 2004).


1936 - rodina přestává pravidelně jezdit na léto do Grenoblu a trvale se usazuje v Petrkově na Českomoravksé vrchovině
1940 - D. Reynek dostává svůj první fotoaparát Box-Tengor
1944 - rodný statek je zabrán nacisty, Reynkovi žijí rok ve Staré Říši u Florianů
1947 - začíná s Bohuslavem Reynkem fisknout jeho grafiky, tato spolupráce trvá do otcovi smrti
1949 - petrkovský statek je zestátněn, D. Reynek posléze pracuje jako řidič u Pozemních staveb Havlíčkův Brod, tuto profesi pak vykonával až do penze
1950 - narukoval na vojnu, ale předčasně je ze zdravotních důvodů z vojenské služby propuštěn
1952 - rodina se stýká s Vladimírem Holanem, Daniel za básníkem často na Kampu dojíždí, v polovině padesátých let se D. Reynek podílí na pokusech svého otce s metodou upravovaného skleněného negativu, tzv. cliché-verre
1959 - na petrkovském statku působí JZD, začíná doba nejtužšího útlaku
1964 - umírá Suzanne Renaudová, v polovině šedesátých let vytváří D. Reynek fotografické koláže, které vznikají složením dvou čtvercových barevných pozitivů (pracuje fotoaparátem Praktisix)
1971 - umírá Bohuslav Reynek
1971 - D. Reynek se žení s Květou Medovou
1973 - narodil se syn Michael
1975 - narodila se dcera Veronika
1984 - na statku v Petrkově proběhla velká celodenní prohlídka Státní bezpečnosti
1989 - umírá Květa Reynková
1990 - rodině je vrácen zabavený majetek
1991 - prvně byly uvedeny fotografie D. Reynka na veřejnost v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem při výstavě Bohuslava Reynka, výstavu připravila Anna Fárová
1994 - byla uspořádána první malá samostatná výstava D. Reynka v Galerii Aoste u Grenoblu ve Francii
2003 - uskutečnila se první samostatná výstava autorových fotografií v ČR, v prostorách PEN klubu v Praze
2004 - s mladším bratrem Jiřím jsou spoluautory knihy vzpomínek Kdo chodí tmami (Torst, Praha), která obdržela Výroční cenu Nadace Český literární fond (2005), rozhovor s bratry Reynkovými vedl Aleš Palán
2005 - proběhy výstavy v Galerii Měsíc ve dnech Českých Budějovicích a v Městské galerii Hasičský dům v Telči
2007 - vyšla v Karmelitánském nakladatelství kniha Daniela Reynka Z vln, které zkameněly, s texty Bohuslava Reynka, Suzanne Renaudové a s překlady Jiřího Reynka
Danielovy fotografie často doprovázejí knihy Karmelitánského nakladatelství, Kostelní Vydří
2008–2009 byla zorganizována putovní výstava Reynkových snímků v rámci projektu Sdružení měst České inspirace v Chebu, Poličce, Litomyšli, Hradci Králové, Kutné Hoře, Telči a Třeboni

______________________________________________________________________________

Daniel Reynek v Trifoilu

Fotografie
1. září - 30. října 2009